Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 2023

UWAGA MATURZYŚCI !

Oświadczenie w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego w roku szkolnym 2022/2023 jest do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podaję ścieżkę dostępu:

Egzamin maturalny/Organizacja/Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego/ Pobierz Załączniki:/

7: EM23 EM15

Wypełnione Oświadczenia należy złożyć do dnia 14.07.2023 w sekretariacie szkoły.