Zbigniew Hubert

Z okazji 95. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta (przypadającej 29. października), w klasach trzecich odbyły się lekcje biblioteczne dedykowane Poecie, nazywanym Księciem Poetów. W literaturze światowej pisarz rozpoznawany jest dzięki postaci…