Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Klasy drugie w październiku zaproszono na zajęcia w czasie których przybliżona została historia bibliotek, etymologia słowa „biblioteka”, rozwój instytucji na przestrzeni wieków oraz ciekawe architektonicznie biblioteki, księgozbiory sławnych ludzi. W drugiej części zajęć uczniowie, podzieleni na drużyny, rywalizowali w quizie wiedzy humanistycznej, a nagrodą dla wszystkich uczestników był słodki upominek ufundowany przez Radę Szkoły.