Zbigniew Hubert

Zbigniew Hubert

Z okazji 95. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta (przypadającej 29. października), w klasach trzecich odbyły się lekcje biblioteczne dedykowane Poecie, nazywanym Księciem Poetów. W literaturze światowej pisarz rozpoznawany jest dzięki postaci Pana Cogito. W 2012 roku fundacja jego imienia utworzyła Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta przyznawaną w dziedzinie poezji, w tym roku otrzymała ją izraelska pisarka Agi Miszol.