Інформація для учнів, які починають освіту в Польщі/ Information for students for another country/ Informacje dla uczniów obcokrajowców/

?? ?? ??
   The school starts tomorrow! We would like to remind you about our guide / starter package for both parents and students who start their education in Poland and come from another country or return to Poland from emigration. We have included information on the Polish education system and tips on how to find yourself at school.

In order to make it easier for children and parents to adapt to the new conditions, we explain how public schools function in Poland and how to cope with the new situation.

The guide is available here in Polish, English and Ukrainian:
www.wielokultury.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/09/School-manual-for-parents-and-foreign-language-children_internet.pdf
We also remind you of the main rules for safe return to school, which were published by the Ministry of Education:
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
You can find the translated rules here:
www.wielokultury.wroclaw.pl/en/the-school-starts-tomorrow/

   Школа починається вже завтра! Ми хотіли б нагадати вам про наш путівник / початковий пакет як для батьків, так і для учнів, які починають освіту в Польщі, а походять з іншої країни або повертаються до Польщі з еміграції. Ми включили інформацію про польську систему освіти та поради щодо того, як зрозуміти що до чого в школі.

Щоб студентам та батькам було легше адаптуватися до нових умов, ми пояснюємо, як функціонують державні школи в Польщі та як справлятися з новою ситуацією.

Довідник доступний тут польською, англійською та українською мовами:

www.wielokultury.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/09/Шкильний-довідник-для-батьків-та-дітей-іноземців_internet.pdf


Już jutro początek szkoły! Przypominamy o naszym przewodniku/pakiecie startowym zarówno dla rodziców, jak i uczniów, którzy rozpoczynają edukację w Polsce i pochodzą z innego kraju lub wracają do Polski z emigracji. Zamieściliśmy w nim informacje na temat polskiego systemu edukacji i wskazówki jak odnaleźć się w szkole.

Chcąc ułatwić uczniom i rodzicom zaadaptowanie się do nowych warunków, wyjaśniamy, jak funkcjonują publiczne szkoły w Polsce i jak sobie radzić w nowej sytuacji.

Przewodnik jest dostępny tutaj w języku polskim, angielskim i ukraińskim:
www.wielokultury.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/09/Poradnik-dla-rodziców-i-dzieci-obcojęzycznych-w-szkole_internet.pdf
Przypominamy też o głównych zasadach bezpiecznego powrotu do szkoły, które zamieściło Ministerstwo Edukacji:
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
Przetłumaczone zasady na język angielski, ukraiński i rosyjski znajdziecie tutaj:
www.wielokultury.wroclaw.pl/juz-jutro-poczatek-szkoly/