INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PRZYGOTOWAWCZYCH.

?31.08.22 o godzinie 09.00 odbędzie się test poziomujący z języka polskiego. Udział w teście jest obowiązkowy.

?Do testu przystępują TYLKO uczniowie zakwalifikowani, tzn. tacy, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty (Informacja o wymaganych dokumentach: https://loxv.wroclaw.pl/2022/08/10/%ef%bf%bc/)

?W holu szkoły będą jutro wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

?Prosimy, aby uczniowie na test językowy przyszli z dokumentem tożsamości ( dowód osobisty albo paszport).

?Prosimy, aby uczniowie zakwalifikowani dnia 01.09.22 przekazali wychowawcy dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej ( wymiar 45 mm x 35 mm). Zdjęcia należy podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem. Do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej konieczne jest posiadanie legitymacji szkolnej.