Stereotypy

Stereotypy – spotykamy się z nimi codziennie, sami je powtarzamy, a czasami jesteśmy ich bohaterami. Potrafią śmieszyć, ale i ranić; prowadzą do uprzedzeń, nienawiści, zatruwają dusze. Temat bardzo obszerny, ważny……

"Znaszli to słowo..."

Reprezentanci klas (dwuosobowe drużyny) zmierzyli się z zawiłościami języka polskiego w czasie konkursu, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Związki frazeologiczne, błędy językowe, znajomość polskich wyrazów, w tym archaizmów,…