Informacja dla rodziców uczniów obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr XV w roku szkolnym 2022/23.

Informujemy, że warunkiem zakwalifikowania do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie w szkole następujących dokumentów:

– podania o przyjęcie do szkoły (wzór do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły: https://loxv.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/06/PODANIE-pdf.pdf)

– kserokopia paszportów ucznia i rodziców,

– oryginał dokumentu o przebiegu nauczania za rok szklony 2021/22,

– oryginał tłumaczenia przysięgłego dokumentu o przebiegu nauczania,

– opinia o uczniu ze szkoły,

– kopia nadania nr PESEL,

– postawienie sądu o tymczasowej opiece, jeśli uczeń przebywa w Polsce bez rodziców.

Termin złożenia dokumentów: 26.08.2022 r.

Po spełnieniu wymogów formalnych komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły.

Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych dnia 09 czerwca 2022 ogłosiły rozporządzenie o możliwości wydania dokumentów ukończenia 9 klasy dla uczniów przebywających poza granicami Ukrainy z powodu wojny.

Link: https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-ministerstva-zakordonnih-sprav-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-mizhvidomchoyi-vzayemodiyi-z-pitan-vruchennya-zdobuvacham-osviti-yaki-perebuvayut-za-mezhami-ukrayini-dok

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie opublikowana na tablicy w holu szkoły 30.08.2022 o godz. 12.00.

31.08.2022 o godz. 09.00 kandydaci przyjęci do szkoły przystępują do testu sprawdzającego poziom znajomości języka polskiego. 

Інформація для батьків учнів-іноземців, які подають заяву про вступ до загальноосвітнього ліцею № XV у 2022/23 навчальному році.

Повідомляємо, що підставою для зарахування учня є подання до ліцею наступних необхідних документів:
– заява про вступ до ліцею (зразок заяви є в секретаріаті або на сайті ліцею
https://loxv.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/06/PODANIE-pdf.pdf)
– ксерокопії паспортів учня та батьків
– оригінал документа про освіту за 2021/2022 навчальний рік
– оригінал присяжного перекладу документа про освіту за 2021/2022 навчальний рік
– характеристика учня зі школи
– копія PESEL
– постанова суду про тимчасову опіку, якщо неповнолітній учень перебуває в Польщі без батьків
-особова справа учня

Термін подачі вказаних документів:
до 26.08.2022 р.
Після виконання формальних вимог приймальна комісія подає рішення про зарахування учня до ліцею.

Звертаємо увагу!
Міністерство освіти і науки України та Міністерство закордонних справ України 09 червня 2022 року оприлюднили наказ № 538/192 про вручення здобувачам документів про базову середню освіту (9 клас) в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування, у даному випадку – у Посольстві України в Польщі.

Посилання:
https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-ministerstva-zakordonnih-sprav-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-mizhvidomchoyi-vzayemodiyi-z-pitan-vruchennya-zdobuvacham-osviti-yaki-perebuvayut-za-mezhami-ukrayini-dok

Список учнів, які вступили до ліцею, буде поданий на дошці оголошень у вестибюлі ліцею
30.08.2022 о 12.00.

31.08.2022 о 09.00 учні, які вступили до ліцею, складають контрольний тест для перевірки знань польської мови.