Czy można się uczyć w trakcie snu? Czy jedzenie w czasie lekcji poprawia wyniki w nauce?

Odpowiedzi na powyższe oraz inne pytania dotyczące procesu uczenia, uczniowie klas I poznali w czasie lekcji bibliotecznej „Jak się uczyć? Higiena pracy umysłowej”, które przeprowadzono w październiku 2013. Ponadto snuliśmy rozważania o nalepszej porze dnia do nauki, optymalnemu oświetleniu, dobrej pozycji ciała czy potrzebie odpoczynku po trudach uczenia się.

   Oprócz prelekcji nauczyciela bibliotekarza oraz dyskusji o tym „jak się uczyć?” młodzież rozwiązywała zadania usprawniające prace mózgu, zadania na wzbogacenie zasobu słownictwa, zadania logiczne, matematyczne i inne.

                                       Dziękujemy wychowawcom klas I i uczniom za udział w zajęciach.